Göteborgspråmen

Göteborgspråmar började byggas i slutet av 1800-talet och så sent som på 1960-talet fanns det fortfarande ett betydande antal kvar i Göteborgs hamn. Totalt sett byggdes över 3 600 Göteborgspråmar. En lada var en Göteborgspråm som byggts på med en enkel huskonstruktion. För att kunna lasta och lossa ladan fanns stora dörrar på ena långsidan samt luckor i taket. Ladan användes främst till ömtåligare gods som inte tålde regn.