Skolklasser

 

Ett besök på Maritiman hjälper dig och din klass att på ett äventyrligt och spännande sätt fördjupa er i en mängd olika ämnen. Med vår anläggning som klassrum kan du tillsammans med dina elever genomföra lektioner som hjälper eleverna uppnå läroplanens kunskapskrav i de flesta olika ämnen, genom hela grundskolan.

Önskar ni ett mer lättsamt besök kan du boka en rundtur tillsammans med en av Maritimans duktiga guider, där klassen får möjligheten att fördjupa sina kunskaper i maritima frågor. Det finns också möjlighet att boka en digital lektion för er som föredrar att inte besöka oss på plats, dessutom erbjuder vi även lektioner för den anpassade grundskolan. 

LYSSNA, LÄR & LABORERA

Utforska Maritimans havslabb, en värld av spännande experiment och klurig problemlösning. Här kan ni lära er mer om vattnets egenskaper, havet och vår miljö. Hur funkar en ubåt, vem kan bygga den snabbaste båten och hur kan vi rädda havet? Genom 11 olika stationer kan ni utforska och lära er mer om densitet, hydrodynamik, ytspänning och mycket mer.

LEKTIONER FÖR ALLA ÅLDRAR OCH ÄMNEN

Vi på Maritiman vill gärna vara ett stöd för regionens skolor, oavsett ämne och ålder på eleverna. Vi erbjuder därför ett flertal olika högkvalitativa, pedagogledda lektioner. Önskar ni att ert besök hos oss ska handla om något annat än det vi föreslår nedan är ni välkomna att skicka denna förfrågan till vår museipedagog Johannes på johannes.olsson [at] maritiman.se. För övrig information och bokning, ring 031-10 59 50 eller skicka ett mail till bokning [at] maritiman.se

 

ENTRÉPRISER SKOLKLASSER 2024
  UNDER ÖPPET/KONTORSTIDER
Gruppentré skola - ungdomar upp till och med 15 år 55 SEK/elev
Gruppentré skola - lärare 110 SEK/lärare
Pedagogledd lektion - pris per grupp (max 20 elever/grupp) 300 SEK
Digital lektion - pris per klass 300 SEK

 

lektioner OMBORD MARITIMAN

1. Att leva & bo: Syftet med den här lektionen är att på ett intresseväckande sätt belysa för eleverna hur annorlunda livet kunde se ut förr jämfört med idag. Lektionen går igenom olika decennier, och jämför berättelser från besättningsmän på olika sorters fartyg, för att på så sätt belysa att människor levt och arbetat på väldigt olika sätt, och att vi idag har tekniska hjälpmedel man bara kunde drömma om för några decennier sedan. Den röda tråden som ändå löper igenom alla berättelser är livet till sjöss – vissa saker är ju gemensamma för livet till havs, nu som då, och går att kontrastera mot det landbaserade liv som är det enda som i princip alla elever känner till.

Med denna lektion, som är anpassad för lågstadieelever, så vill vi stärka elevernas förmåga att utifrån berättelser och skildringar göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu, något som är ett krav för godtagbara kunskaper i samhällsorienterande ämnen vid slutet av årskurs 3.

2. Experiment i havslabbet: Under den här lektionen kommer eleverna först få titta på häftiga experiment, för att sedan själva få experimentera i vårt havslabb. Syftet med den här lektionen är dels att eleverna skall lära sig om vissa av de unika egenskaperna hos ämnet vatten, och dels att väcka en entusiasm och nyfikenhet hos eleverna inför naturvetenskap och experiment.

Med denna lektion, som är anpassad för lågstadieelever, så vill vi hjälpa eleverna att uppnå följande krav för godtagbara kunskaper i naturorienterande ämnen efter år 3: ”Eleven kan [...] ge exempel på egenskaper hos vatten [...] och relatera till egna iakttagelser.”

3. Marin nedskräpning: Syftet med denna lektion är att göra eleverna mer medvetna om de miljömässiga konsekvenserna av den marina nedskräpningen, och hur deras beslut i vardagen påverkar miljön.

Med den här lektionen, som är anpassad för mellanstadieelever, så vill vi hjälpa eleverna att uppnå följande kunskapskrav från läroplanen i kemi: ”I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.”

4. Rusta för fred: Syftet med den här lektionen är att med den militära delen av Maritimans anläggning som miljö och inspirationskälla låta eleverna ta ställning till svåra dilemman. Fokus är inte på att eleverna ska ge ett visst svar, utan målet är istället att eleverna själva ska pröva sina egna ställningstaganden i olika frågor, och förhoppningsvis finna att det finns goda argument för flera ståndpunkter. Målet är att stärka elevernas förmåga till etiskt resonemang, och att eleverna ska bli mer öppna för att andra människor på goda grunder kan komma fram till andra svar på olika frågor än vad de själva gör, utan att någon av dem nödvändigtvis har rätt eller fel.

Med den här lektionen, som är anpassad för mellanstadieelever, så vill vi hjälpa eleverna att uppfylla följande kunskapskrav från läroplanen i religionsvetenskap: ”Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.”

5. Tredje världskriget runt hörnet: Syftet med den här lektionen är att använda jagaren Småland och ubåten Nordkaparen som miljö för att prata om historiska paralleller med dagens säkerhetspolitiska läge. Är världen på väg in i ett nytt kallt krig? Är det åter dags att känna oro för ett utbrott av ett tredje världskrig? Under denna lektionen vill vi ge eleverna möjlighet att diskutera svåra frågor, utan rätt och fel. Maritimans pedagog introducerar och leder diskussionen.

Med den här lektionen, som är anpassad för högstadieelever, så vill vi hjälpa eleverna att uppfylla följande kunskapskrav från läroplanen i samhällskunskap: ”Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.”

6. Språkintroduktion: Visste ni att Maritiman även erbjuder språkintroduktionslektioner för nyanlända? Syftet med dessa lektioner är att på ett lustfyllt, engagerande och lekfullt sätt låta eleverna fördjupa sin bekantskap med det svenska språket. Vår anläggning fungerar som en katalysator, där det primära uppdraget blir att bekanta sig med maritima termer, men där det bakomliggande och viktigare bidraget från anläggningen blir att positiva minnen skapas för deltagarna. Vi vill även att den här lektionen ska kunna vara ett tillfälle då eleverna kan lära känna varandra lite bättre. Vår språkintroduktion riktar sig till nyanlända av olika åldrar och med olika grad av förkunskaper. Hör av er till oss så skräddarsyr vi lektionen efter just er grupp!

Ovärdeligt stöd

Maritimans skolverksamhet genomförs med stöd från GREFAB. Tillsammans möjliggör vi att skolklasser kan komma till oss på subventionerade besök samt att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska museiverksamheten som är särskilt riktad mot barn och ungdomar.