Jagaren HMS Småland (J19)

Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien. Hon byggdes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1952, överlämnades till marinen 1956 och togs ur tjänst 1979. När de två kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon (Sveriges största örlogsfartyg någonsin) utrangerats efter en relativt kort tjänstgöringstid av bland annat kostnadsskäl så blev Halland-jagarna flottans största och kraftigaste örlogsfartyg fram till deras utrangering. Vid leverans var de även världens första jagare med sjörobotar. Besättning i fredstid var 272 man.

Idag anordnas arrangemang för mindre sällskap både i officersmässen och i högbåtsmannamässen. Här finns mer information om våra marina event!

Fartygsbilder