Sist i ledet - 109 år av värnplikt

Under säsongerna 2017 och 2018 visade vi en tillfällig utställning som handlade om värnpliktens historia. Vi fick också ta del av två av de allra sista lumparnas vardag innan den allmänna värnplikten avskaffades 2010. Utställningen berörde även värnpliktsdebatten som svallade upp efter vänstervågen 1968, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser. Som besökare fick du aktivt reflektera över vad du själv tyckte och tänkte om frågor som rörde värnplikten - ett ämne som var högaktuellt igen då mönstring och allmän värnplikt återinfördes i Sverige 2017.